วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ...  นางสาวสุชารีย์      นามสกุล...   ฤทธิ์ล้ำเลิศ


ชื่อเล่น...   ( กิ๊ก )       อายุ...   20 ปี


เกิด...  วันเสาร์   ที่  21   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. 2534


ทีอยู่...  189  ม.3   ต.ป่าไก่   อ.ปากท่อ   จ.ราชบุรี   70140


กิจกรรมยามว่าง...   เที่ยว ,  สังสรรค์กับเพื่อน


สัตว์ที่ชอบ...   สุนัข ,  แมว 


สัตว์ที่ไม่ชอบ...   สัตว์เลื้อยคลานทุกชนิด


สถานที่ท่องเที่ยว...   ทะเล


สีที่ชอบ...   ชมพู


ความใฝ่ฝัน...   เรียนจบ , มีงานทำ , ครอบครัวสบาย


บุคคลในดวงใจ...   พ่อ แม่ ,ในหลวง ราชินี


คติประจำใจ...   ทำวันนี้ให้ดีที่สุด


สาขา...   การศึกษาปฐมวัย     คณะครุศาสตร์    ปี 2


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   จ. ราชบุรี